Onze aanpak

1

Vrijblijvend gesprek

Ons eerste contact is meestal een vrijblijvend gesprek waarbij de klant toelicht wat zijn eisen zijn, wat zijn plannen zijn en wat de droom is.
Soms hebben mensen juist een grond gekocht, of is het een ontwikkelaar die zich afvraagt wat mogelijk is op het perceel.
We komen ook altijd ter plaatse bij een bestaand gebouw om de situatie goed te kunnen inschatten.
We lichten al even toe hoe wij te werk gaan en op basis van de informatie maken wij een vrijblijvende offerte.
Wanneer de offerte klaar is, komen we deze ook persoonlijk toelichten.

2

Offerte

Zodra de offerte goedgekeurd is, maken wij een contract op waar alle afspraken duidelijk worden vermeld. Het maken van afspraken op voorhand is de sleutel om een project al dan niet te laten slagen.

contract tekenen met HIER architecten
3

Opmeting

Bij een totaalverbouwing of bij een bestaandpand doen wij de opmeting. We kunnen hier ook samen werken met landmeters.

4

Ontwerp

Daarna starten we met ontwerpen. We houden ook steeds het budget in de gaten zodat we achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Het aantal ontwerpen wordt steeds op voorhand afgesproken. We opteren ook vaak voor meerdere ontwerpen omdat dit de bouwheer ook andere opties laat zien die mogelijk zijn.

Er wordt steeds een 3D gemaakt en een raming na het finaliseren van het voorontwerp. We toetsen het ontwerp ook af bij de stedenbouwkundige diensten.

5

Bouwaanvraag

Na het finaliseren van het voorontwerp maken wij de bouwaanvraag op en dienen deze in bij de stedenbouwkundige diensten.

6

Aanbestedingsdossier

Daarna starten wij met de opmaak van een aanbestedingsdossier. Hierbij werken we samen met de nodige studiebureau’s (epb, ventilatie, veiligheid, grondonderzoek en stabiliteit)

7

Offertes aanvragen

Wij ontlasten onze bouwheren doordat we de offertes vaak zelf aanvragen bij de aannemers. Na het verkrijgen van de offertes adviseren we onze klanten en maken we een vergelijking op. Hoe meer duidelijkheid over de prijzen hoe beter de werf loopt.

8

Opstart werf

Wij starten de werf op en werken hiervoor nauw samen met de aannemer en bouwheer. Er worden wekelijks de nodige werfvergaderingen georganiseerd zodat de werf op een correcte en kwaliteitsvolle manier kan worden opgevolgd.

HIER architecten project
9

Oplevering

Na de oplevering van de werf kan het zijn dat er nog enkele hangpunten zijn, die lossen we dan samen op.